Carta d’invitació a D.Miguel Dominguez Pérez, tinyent d’alcalde de l’ajuntament de València als actes religiosos del dia de la Relíquia