Carta demanant la col.laboració literaria en el programa de festes