soleil Lettre·licitud a l’Arquebisbe de la confirmació del president