Carta de petició de col-laboració a la CAM per a les jornades musicals