Carta de convocatòria per a la primera Assemblea general de socis