Carta d’agraïment a Juan Melchor Seguí Sarrió, predicaor en la Missa de la Reliquia