Biografia de Miguel Villar, Músic i compositor encarregat d’adaptar l’Himne de Sant Jordi per a banda de Música