Bé d’interés cultural “BIC” per a l’acte del cementeri de les festes de Banyeres


G4 ServicisNoticies digitals

Més de seixanta associacions locals, a més de les deu filaes de moros i cristians, han mostrat el seu suport a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola perquè tramite davant de la Conselleria de Cultura la declaració de Bé d’Interés Cultural “BIC” per a l’acte que celebren els festers en el Cementeri el 25 d'abril, últim dia de les festes de moros i cristians.

La notícia es va fer pública en el transcurs de l’últim ple celebrat pel consistori de Banyeres. Vicente Terol, president de la Comissió de Festes de Sant Jordi i responsable de la regidoria de Festes, va subratllar que la pràctica totalitat de les institucions locals a què s’havia sol·licitat el recolzament havien comunicat el seu suport a la iniciativa, motiu pel qual l’Ajuntament ha remés a la Generalitat la corresponent petició acompanyada d’un ampli dossier destinat a avalar la sol·licitud.

Un acte únic

L’acte que celebren els festers de Banyeres el 25 d’abril en el recinte del Cementeri és únic i amb ell s’homenatja als difunts. Consistix en el tir de salves d’arcabusseria que es realitza després de l’entrada de cada filà, en estricte orde, al cementeri. Primer es disparen tres salves en el recinte superior, després del rés d’una oració. A continuació es realitza la mateixa operació en el recinte inferior, seguint el mateix procediment les deu filaes. Conclosa l’entrada de totes elles s’oferix una missa a què assistix molt de públic, a més de festers. Després de l’acte religiós, mentres la gent abandona el recinte, és costum que cada fester, de forma individual, es desplace fins al lloc on estan soterrats els seus sers volguts per a disparar, de nou, salves en el seu record. Tot això constituïx un acte de gran sensibilitat per a les persones que participen en ell.

Bé d’Interés Cultural

D’acord amb la Llei del Patrimoni Cultural Valencià, poden ser declarades d’interés cultural les activitats, creacions, coneixements, pràctiques, usos i tècniques representatius de la cultura tradicional valenciana, així com aquelles manifestacions culturals que siguen expressió de les tradicions del poble valencià en les seues manifestacions musicals, artístiques o d’oci, i en especial aquelles que han sigut objecte de transmissió oral i les que mantenen i potencien l’ús del valencià.