75 Aniversari Confraria de Sant Jordi 1928 – 2003. Homenatge als fundadors


La junta directiva

Direcció espiritual

President nat Reverend Rector
– Direttore: Emilio Ribera Berenguer
– Vicedirettore: Salvador Llopis Bataller

Consiglio di amministrazione

– Presidente: Marcelino Enrique Madrid
– Vice Presidente: José Maria Avellán Ferre
– tesoriere: Desiderio Miró Berenguer
– Vicetresorer: Enric Castelló Belda
– segretario: Rafael Navarro Dobón
– Vice segretari: En Miguel Pont Molina
Vocal: Remigio Torró Silvestre
Vocal: Vicente Molina Albero
Vocal: Francisco Santonja Boronat
Vocal: Gonzalo Ribera Martínez

El banyerut Emilio Berenguer Ribera l’any 1927 va moure els fils necessaris al seu voltant per a dur a terme la Proclamació del Patronatge de sant Jordi per al poble de Banyeres. Això ho trobem als escrits cedits amablement pels seus familiars a esta confraria i a través de l’acta que consta al MI Ajuntament, tot sol-licitantant la proclamació. Suport que va trobar en autoritats i amics més pròxims com Remigio Torró i el seu ami e entranyable Marcelino Enrique Madrid, a qui mesos més tard encomanaria la tasca de ser el president fundacional de la Confraría de sant Jordi (1928).

Hui, 75 anys després, la junta directiva actual amb membres descendents d’aquell president en la seua quarta i cinquena generació, rendeixen homenatge als fundadors que van iniciar en el seu dia el que hui és una confraria consolidada i reforçada gracies a la continuïtat i l’esforç realitzat per tots els presidents i les seues respectives juntes. Per a tots ells el nostre més
sincer record i gratitud.

A tots aquells que ens van deixar ja que Déu ho ha volgut així, que Sant Jordi els digna al seu costat perquè junts ens guien i ens ajuden a continuar la
seua tasca.

Scarica il documento