XII Jornades Musicals 1991. Octavari de Sant Jordi