Targeta d’invitació a la inauguració i benedicció de la seu social de la Confraria