Sol·licitud de subvenció a l’ajuntament per a les despeses pirotècniques del trasllat