Pressupost per a l’estructura metàl·lica del pal·li