Ponéncia “La Confraria de Sant Jordi en la Festa”

Jorge Juan Francés Albero

Descarregar document

Dir Banyeres i Sant Jordi es dir fe, entusiasme i admiració cap a la figura del nostre Patró. El nostre poble és un gran devot seu i el té amb molt d’orgull; els cristians ens hem unit al seu voltant. Aquells que ens visiten i presencien aquesta de¬mostració religiosa mai no obliden eixes imatges del trasllat, l’ofrena, la missa major, la processó i, com no, la missa al Cementen, son tots ells actes que ens uneixen i, alhora, van creant un estret vincle entre la festa i la devoció al nostre patró Sant Jordi. Arriben a estar tan finament i delicadament enllacades que no s’entén l’una sense l’altra, i així deu ser, ja que la festa és la mes pura expressió de joia i alegria de les persones, també per a un creient representa la seua tradició i ensenyaments recuperats dels seus avantpassats. El «sentiment religiós» vers el nostre patró és l’ànima del nostre poble i de la festa. Quan realitzem el «trasllat» des de la seua ermita fins a l’església, quan ens trobem a la missa major, quan arriba l’hora de la processó i apareix la seua imatge, és precisament en eixos moments i sols en eixos moments quan podem entendre eixe sentiment acompanyat d’alegria i festa, tots plegats al voltant d’eixa gran figura que fou Sant Jordi. I ací és quan les nostres tradicions, desitjos i una mateixa fe i devoció tenen sentit per a un confrare fester. Naix ací el vertader sentit de la nostra Confra¬ria, fundada a principi de l’any 1928, ja en la seua proclamació s’admet que la devoció a Sant Jordi, és la base principal de germanor entre els seus confrares.

Des d’aleshores fins a hui aquesta Associació nostra ha inscrit a menuts i grans sense cap tipus de distinció ni de classe ni de sexe, i és per això que generació rere generació ha anat aconseguint la necessitat i consistència d’aquesta institució. I, per tant, ací cal recordar i destacar persones com les següents: Gerardo Aleixandre Juan, Emilio Berenguer Ribera, Salvador Llopis Bataller, José Santarrufina Hurtado, Lucas Tomás Gilabert, el pare Jesualdo Ferrero, José Soler González, Ma¬nuel Soler Espí, Ricardo Díaz de Rábago i Verdedeguer. I les Juntes directives d’organització de José Grifol Cátala, Marcelino Enrique Madrid, Remigio Torró Silvestre, Ángel Sempere Castelló, Francisco Vañó Doménech, Juan Pérez Silvestre, José Albero Puerto, José Luis Belda Sempere, Miguel Vicedo Sanjuán, Octavio García Paya, Germán Ribera Doménech, Jorge Enrique Belda, Francisco Belda Llopis, Juan Sempere Blanes i Vicente Belda Vázquez. Gràcies a ells ha sigut possible la construcció d’aquesta gran família que ens deixa un fort llegat i patrimoni: Faltar de Sant Jordi i el seu muntacàrregues, la carrossa i la seua posterior decoració, el reliquiari, la vidriera, les an¬des, el pal•li, Termita de Sant Jordi, la seu social i un llarg etc., però sobretot una continuïtat i col•laboració entre unes juntes i altres. Hui, proper ja el tercer mil•lenni, de nou la Confraria ha elaborat uns Estatuts nous mes actualitzats d’acord amb aquesta societat moderna en la qual vivim.

Presentats a l’Excel•lentíssim i Reverendíssim Arquebisbe de Valencia, D. Agustín García Gasco els va signar el dia 23 de gener del 1999 en visita privada i en un acte sense precedents, la qual cosa demostra la confiança que li inspira la nostra Associació. També cara al nou mil•lenni creiem que es pot recuperar un lloc històric per a Banyeres de Mariola i tot el seu entorn, el denominat el Conjurador, eixe és un altre objectiu a mes de portar endavant els actes religiosos que tenim encomanats pels nostres associats. Ens enorgulleix estar ací i seguir proclamant la nostra fe i el nostre entusiasme. Es així com entenem la nostra festa i la nostra manera de ser i d’estar amb la nostra Església i el nostre patró Sant Jordi.