Denegació de l’exempció del pagament del teletext local