Concessió del permís d’obres per a la seu social (cotxera)