Comunicat de subvenció de l’ajuntament per les despeses pirotècniques del trasllat