Certificat d’exempció d’IVA per al pagament del pal·li