Carta a l’ajuntament sol·licitant l’exempció del pagament d’anuncis en el teletext local