Carta a la parròquia de Santa Maria per a l’aprovació dels estatuts