Carta a la diputació d’Alacant pel llibre “Confraria de Sant Jordi”