Banyeres i les seues Associacions


Pioner’s -grup Scout Edelweiss

CONFRARIA SANT JORDI
DATA DE FUNDACIÓ: La Confraria de Sant Jordi fou fundada l’abril de 1923.
FUNDADORS: Van ser les següents persones:
– Emilio Berenguer Ribera –prevere-
– Remigio Torró Silvestre
– Rafael Dobón blanes
– Marcelino Enrique
SEU SOCIAL: No té cap seu social.
FINALITAT: La finalitat d’aquesta confraria està vinculada a les festes, i fa de nexe entre la festa i els actes religiosos, encarregant-se de que aquestos últims vaguen bé.
PATRIMONI: L’únic patrimoni que té son alguns llibres antics i altres records.
FINANÇAMENT: El mode de finançament es mitjançant una cuota anual als socis.
PRESIDENT: Juan Campera Blanes.
NOMBRE DE SOCIS: El nombre de socis de la Confraria de Sant Jordi està al voltant del 1500, superant esta xifra lleument.
PUBLICACIONS: No té cap tipus de publicació, malgrat que col•labora en el Programa de Festes.
LA CONFRARIA DE SANT JORDI NO ESTÀ INSCRITA EN CAP REGISTRE.

… … …

Descarregar document