Anunci de col·laboració econòmica per a sufragar les despeses del Pal·li