Segon pressupost per a realitzar la vidriera de Sant Jordi