Permuta de terrenys entre la Parròquia i l’Ajuntament per a la reconstrucció de l’Ermita de Sant Jordi