Papereta d’un sorteig per a sufragar despeses de les festes del tercer sector