Guió de l’acte de col·locació de la primera pedra de l’Ermita de Sant Jordi