Guanyadors de la Imatge en el periode 1986 – 1988

El guanyador del sorteig de 1986 ha estat el confrare Miguel Sempere Martínez.

El guanyador del sorteig de 1987 ha estat el confrare Fernando Ferre Camarasa.

La guanyadora del sorteig de 1988 ha estat la confrare Beatriz Mataix Pérez.