Guanyadors de la Imatge en 1983

El guanyador del sorteig de 1983 ha estat el confrare Agustín Lozano Rodríguez.