Fullet de la presentació de la segona edició del llibre”Bañeres y San Jorge”