Cartó de puntuació de la fira del segon sector (activitat de les festes commemoratives del segon Centenari de la Relíquia)