Resposta a la carta de protesta d’alguns veïns pel canvi de trajecte de la processó