Resolució de l’Arquebisbat per a realitzar missa en el cementiri