Carta de protesta d’alguns veïns pel canvi de trajecte de la processó