Bagul de fusta per a l’ermita de Sant Jordi

Aprofitant que la imatge de Sant Jordi està fora de la seua ermita i una vegada conclosos els treballs de reparació de les voltes, s’ha instal.lat un xicotet bagul de fusta adaptat a la forma de l’absis que servirà per a guardar els ornaments litúrgics i vestimenta en perfectes condicions. Podrà utilitzar-se de seient pel celebrant durant la celebració de la Santa Missa i també servirà com a base sòlida per a les persones que prèviament al començament i una vegada finalitzat el Trasllat pugen o baixen de la seua peanya la imatge de Sant Jordi.