Trunk hölzerne Kapelle von St. George

Unter dem Bild von St. George ist aus seiner Einsiedelei und einmal abgeschlossen Reparaturarbeiten der Gewölbe, s’ha instal.lat un xicotet bagul de fusta adaptat a la forma de l’absis que servirà per a guardar els ornaments litúrgics i vestimenta en perfectes condicions. Podrà utilitzar-se de seient pel celebrant durant la celebració de la Santa Missa i també servirà com a base sòlida per a les persones que prèviament al començament i una vegada finalitzat el Trasllat pugen o baixen de la seua peanya la imatge de Sant Jordi.