Prima del martirio, marcia lenta composta da Banjamín Francés Luna e donata alla Confraternita di Sant Jordi

 

Il compositore Benjamín Francés Luna regala questa marcia lenta alla Confraternita di Sant Jordi de Banyeres de Mariola. Es basa en una curta melodia medieval extreta de la litúrgia comuna dels apòstols màrtirs. A manera de fantasia, es pot dividir en tres parts: La primera evoca meditacions i pensaments. La segona i la tercera intenten reflectir la preparació per al martiri, l’acollida en el Paradís, i el moment de Glòria quan s’asseu a la dreta del Pare.

il 12 d’abril a la Seu de la Confraria de Sant Jordi la presidenta feia entrega d’un exemplar de la composició a Bejamín Francés Luna, a la Parròquia Mare de Déu de la Misericòrdia, a la Comissió de Festes de Sant Jordi, als presidents i presidentes de les filades i les entitats musicals.

Està prevista l’estrena, il 21 da aprile a 19:00 h a l’Ermita de Sant Jordi, abans de començar la Processó del Trasllat. Aquesta serà interpretada per les dues entitats musicals locals, la Societat Musical Banyeres de Mariola i l’Agrupació Musical “Il nuovo”, sota la batuta d’Enrique Alborch Tarrasó.

A Banjamín Francés Luna li manifestem el nostre sentiment de gratitud per compondre aquesta marxa lenta dedicada al nostre Patró Sant Jordi Màrtir.