Avaliação recolha de papelão 18 outubro 2008

La Confraria de Sant Jordi agraïx la seua inestimable col.laboració en la recollida de cartó del passat dia 18 outubro.

Também informamos que você pegou um total de 44.120 Kg.

Una vegada més agraïm la seua inestimable col.laboració.