Punteggio raccolta di cartone 18 ottobre 2008

La Confraria de Sant Jordi agraïx la seua inestimable col.laboració en la recollida de cartó del passat dia 18 ottobre.

Així mateix els informem que es van arreplegar un total de 44.120 Kg.

Una vegada més agraïm la seua inestimable col.laboració.