Agraïment recollida de cartó del 18 October 2008

La Confraria de Sant Jordi agraïx la seua inestimable col.laboració en la recollida de cartó del passat dia 18 d’octubre.

Així mateix els informem que es van arreplegar un total de 44.120 Kg.

Una vegada més agraïm la seua inestimable col.laboració.