Agraïment per la recollida de cartó del 10 de gener

La Confraria de Sant Jordi agraïx la seua inestimable col.laboració en la recollida de cartó del passat dia 10 de gener del 2010.

Així mateix els informem que es van arreplegar un total de 33.830 Kg.

Una vegada més agraïm la seua inestimable col.laboració.