4ª Asamblea General de la Cofradía de San Jorge

Abierta la sesión por el Presidente Jorge Enrique Esteve Romero a las 18:00 h., s’ha iniciat la 4a Assemblea General Ordinària de la Confraria de Sant Jordi de Banyeres de Mariola, en la Seu Social amb l’assistència de 85 cofrades, amb un minut de silenci en memòria del Majoral de Sant Jordi Jorge Enrique Belda, qui va faltar el passat 6 de febrero de 2011.

A continuació s’ha donat lectura a l’acta de la 3a Assemblea General Ordinària, por el Sr.. Secretari Jordi Sempere Avellán, celebrada el día 1 de marzo de 2008, sent aprovada per unanimitat.

Ha seguit el Sr. President amb l’informe de la gestió de la present Junta Directiva, que s’ha aprovat per unanimitat. I a continuació el Sr. tresorer Ernest Berenguer Pont, ha realitzat l’informe del balanç econòmic del període 2008-2011, que també ha estat aprovat per unanimitat.

A continuació el Sr. President ha presentat el projecte de la insígnia de la seua junta directiva, perquè passe a ser la insígnia que a partir d’este moment identifique totes les directives de la Confraria, aprovant-se per totos els presents.

Finalment el Sr. Secretari ha presentat la candidatura a nou President encapçalada per José Vicente Berenguer Valls, para el período 2011-2014 que ha estat ratificada per tota l’assemblea, sent presentant a tots els presents i qui ha dirigit unes paraules a tots els assistents.

La 4a Assemblea s’ha clausurat pel Sr. President a les 19:15 h.; de la tarde, passant tots els assistents al local de la Confraria ubicat al carrer Sant Francesc, 10-12, on s’ha servit un xicotet vi d’Honor, que va acabar a les 21:00 h.