September 2019

MASS in der geriatrischen Reliquien

Després d’haver viscut amb intensitat les Festes de la Relíquia de Sant Jordi, am Dienstag, 3 September, sie 6 pm, la Relíquia visitarà el Geriàtric per a celebrar una...