September 2, 2019

MASS IN THE GERIATRIC relics

Després d’haver viscut amb intensitat les Festes de la Relíquia de Sant Jordi, on Tuesday 3 September, them 6 pm, la Relíquia visitarà el Geriàtric per a celebrar una...