Mars 2016

Prochaine collecte de carton 9 d'abril

La Junta Directiva de la Confraria de Sant Jordi comuniquem que el pròxim dia 9 d’abril procedirem a la recollida de cartó. Així mateix els preguem no dipositen brossa, plàstics, tetra-briks, emballage ou fem,...