March 2016

Next cardboard collection 9 d'abril

La Junta Directiva de la Confraria de Sant Jordi comuniquem que el pròxim dia 9 d’abril procedirem a la recollida de cartó. Also please do not deposit rubbish, plastics, tetra-briks, packaging or fem,...