September 2015

Next collection letter 3 October

The Brotherhood of St. George announces that the next day 3 d’octubre procedirem a la recollida de cartó. Please do not deposit bricks, envasos ni fem i traguen el cartó al carrer entre les 8:00...

Gojos Relíquia 2015

La imatge que es va escollir enguany per a imprimir els Gojos al Gloriós Màrtir Sant Jordi va ser un baix relleu de marbre, de la col·lecció privada de V P C.