August 2015

Donació d’una làmina original

Dos confrares i devots de Sant Jordi han donat a la Confraria de Sant Jordi, una de les estampes que s’obsequiaven fa molts anys quan passava “l’acapte” per les cases del poble per a...