December 2014

Nit de l’humor

La Confraria de Sant Jordi ha programat per al divendres 23 them 22:00 h., and on Saturday 24 January, them 22:30 hours, unaNit dhumoren el Teatre Principal., per...

Nova senyalització del Monument a Sant Jordi

The M. I. Ajuntament, ha procedit a la senyalització del voltant de la Plaça Major i pujada al castell amb indicadors, per a una millor localització del enclavament del Monument a Sant Jordi, what...