Peut 2012

Gràcies a tot el poble

Devem donar les gràcies novament a tot el poble per la seua col·laboració en l’arreplegada de cartó del passat 19 mai. Esta volta s’han arreplegat 27.700kg, superant en més de 2.000 kg l’anterior...

Nova arreplegada de cartó

El proper dissabte dia 19 mai, tindrà lloc una nova arreplegada de cartó. Com sempre, preguem traguen el paper i cartó a partir de les 8 del matí i eviten posar tetrabriks i...